• Felvételi információk A buddhista tanító szakon folyó oktatás célja a buddhista hittudomány különböző megközelítési módszereket alkalmazó ágaiban jártas szakemberek képzése.
  • Küldetés Főiskolánk elnevezése egyben legfőbb küldetésére is utal: hogy a Buddha tanításának kapuját az érdeklődők előtt kitárja.
  • Egyház Az egyház azzal a céllal jött létre, hogy a rendkívül sokszínű és gazdag buddhista hagyomány tanításait Magyarországon is közkinccsé tegye.
  • Oktatás A buddhista Tanítás különböző formákat ölthet, de elsősorban magában az emberben van jelen, és a felébredés belső útjának járása során ismerhető meg.
  • Közösségek A tanórákon túl egyénekre szabott, személyes mester-tanítványi viszonyt feltételező képzésre is van lehetőség, amely az alaposabb megismerést szolgálja.

Szathmári Botond

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola adjunktusa
(tibeti buddhizmus, vallástörténet, filozófiatörténet, kulturális antropológia)

Keresés

Amióta az eszemet tudom, sok minden iránt érdeklődő és kutató embertípus voltam és vagyok ma is. Mivel a titkok nagyon izgattak, és a tudományokban való előremenetelem a titkok szertefoszlásához vezetett, talán ez is - no meg néhány művész és filozófus - hozzájárult ahhoz, hogy természettudományoktól áteveztem a bölcselet vizeire.

A filozófiai tanulmányaim során mindig az állandó, változatlan, végső alapot kerestem, rendszert akartam építeni, de rendre a változásra találtam, így lett mesteremmé a Buddha, Hérakleitosz, Lao-ce és Hamvas Béla. Ma már természetes számomra, hogy amit kutatok és meg akarok ragadni, az rendre kicsúszik az egzakt meghatározhatóság köréből. Az állandóan változó dolgok dinamikus világa immáron kíváncsiságot ébreszt bennem és gyönyörűséggel tölt el.

Karmikusan érkezett Dharma

Ha visszatekintek az eddigi mozgalmas életemre, egyre nyilvánvalóbbá vált számomra, hogy a Dharma karmikusan jött hozzám. Az, hogy 13 évesen édesanyámtól kaptam egy jógakönyvet, és nekiestem az ászanak gyakorlásának, és mint földrajzot kedvelő diáknak, India varázslatos világával gyorsan kedvenc országommá lett, talán nem véletlen. 17 éves koromtól vonzódást éreztem a budó iránt, s néhány év múlva, amikor az első lehetőséggel találkoztam, óriási lelkesedéssel kezdtem a karate gyakorlásába. Amikor 1982 májusában értesültem, hogy hazánkban működik egy Buddhista Misszió, és ott oktatás is folyik, szeptemberben már ott ültem az órákon. Ez a kapcsolat lassan ért be, így kilenc év múlva vettem menedéket. Amikor egy vidéki egyetem filozófiatanáraként értesültem, hogy megalakult A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, egyből azt éreztem, nekem itt kellene tanítanom. Több próbálkozás után ez 1996-ban sikerült. Az itteni tevékenységem talán életem legnagyobb ajándéka, így ez az intézmény második otthonommá vált. Az 1993-as első ázsiai utam Mongóliába vezetett, ahol találkozva a tibeti típusú buddhizmus varázslatos világával, az egy életre szóló elkötelezettséget ébresztett bennem a vadzsrajána iránt. Az utazás után tudtam meg, hogy Magyarországon működik egy Tibetet Segítő Társaság, ahol egyből önkéntesként kezdtem tevékenykedni. Ha ma visszatekintek ezekre, világos, hogy bizonyos karmikus cselekedetek eredménye, hogy ma itt vagyok.

Békesség Minden Lénynek!