• Felvételi információk A buddhista tanító szakon folyó oktatás célja a buddhista hittudomány különböző megközelítési módszereket alkalmazó ágaiban jártas szakemberek képzése.
  • Küldetés Főiskolánk elnevezése egyben legfőbb küldetésére is utal: hogy a Buddha tanításának kapuját az érdeklődők előtt kitárja.
  • Egyház Az egyház azzal a céllal jött létre, hogy a rendkívül sokszínű és gazdag buddhista hagyomány tanításait Magyarországon is közkinccsé tegye.
  • Oktatás A buddhista Tanítás különböző formákat ölthet, de elsősorban magában az emberben van jelen, és a felébredés belső útjának járása során ismerhető meg.
  • Közösségek A tanórákon túl egyénekre szabott, személyes mester-tanítványi viszonyt feltételező képzésre is van lehetőség, amely az alaposabb megismerést szolgálja.

Dr. Kuzder Rita

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola főiskolai docense
(klasszikus tibeti nyelv, tibeti buddhista filozófia és buddhista szimbológia)

Kisgyerekként arról álmodoztam, hogy sok nyelvet fogok beszélni és beutazom az egész világot, felkeresem az ókori világ nevezetes és még fel nem fedezett helyeit, sőt a nyelvtudásommal majd megfejtek olyan írásokat, szövegeket, ami nagy jelentőségű lesz a világ számára.

Álom és a valóság igazi megismerése

Természetesen az álomtól nem mindig vezet egyenes út a megvalósításig, és a megvalósítás sem olyan, ahogyan arról álmodoztunk valaha. Én viszonylag későn találtam a lehetőségre, hogy a keleti kultúrával, ezen belül is a tibeti nyelvvel és kultúrkörrel foglalkozhassak. Azóta viszont töretlen az elköteleződésem. (Pár évvel később ismerkedtem meg a szláv makedón nyelvvel, melyhez hasonlóan szoros a kötődésem.)

Amikor egy nyelvet tanulok, akkor nálam az sosem merülhet ki a nyelvkönyvek biflázásában. Ettől sokkal több szinten nyilvánul meg. Olyankor magam is szeretnék annak a népnek a tagja lenni, a kultúrájuk jó ismerője. Megkóstolom az ételeiket, megízlelem az italaikat, hallgatom a zenéjüket, olvasom a meséjüket, nézem a filmjeiket, kutatom a népszokásaikat, ismerkedem a folklórirodalmukkal, vallásukkal. Ha tehetem nagy utazásokat teszek az országban és beszélek idősekkel, fiatalokkal mindenféle témáról. Ha ilyen utazásokra nincs lehetőségem, akkor videók megtekintéséhez folyamodom különböző témákban.

Amikor a klasszikus tibeti nyelvet tanítom, próbálom ehhez hasonlóan, a kultúrával együtt átadni a nyelv szeretetét. Szeretem a korábbi ismereteimmel, kutatásaimmal színesebbé tenni a nyelvórákat. A doktori disszertációmban a tibeti közmondásokkal foglalkoztam, s a nyelvórákba szívesen becsempészek egyszerűbb közmondásokat, találós kérdéseket, rövidebb folklórirodalmi műfajú szövegeket fordítási gyakorlatoknak.

A modernitás segíthet

Ugyanakkor szeretem és használom is a modern világ „találmányait”, újításait, amelyek segítik és élvezetesebbé teszik a nyelvtanulás magolós szakaszát. A különféle applikációk, szókártya programok (Quizlet, Memrise), online szótárprogramok - amelyek egyszerre 25 szótárból keresik ki az adott szó jelentését egy gombnyomásra, rövid oktatóvideók a betűírás fázisában hatalmas segítséget jelentenek.

Fordítások egyedül és közösen

A jövőben nagyon szeretnék létrehozni egy sokoldalú fordítócsoportot, ahol a legkülönbözőbb témájú szövegekkel tudnánk foglalkozni, kezdve a buddhista vallásos szövegekkel, de érintve a népi vallásosságot is, történelmi témájú írásokat, népmeséket, és a kisepikai folklórműfajok tárgykörébe tartozó alkotásokat is.

A fordításaim is ezeket a témákat érintették. Tibeti nyelvről fordítottam eddig buddhista szövegeket, közmondásokat, egy teljes opera szövegét, meséket. Makedón nyelvről pedig népdalokat (ezzel kapcsolatos a készülőben levő makedón nyelvi disszertációm) kortárs költők verseit, és novellákat.

Ismétlés, átgondolás, értelmezés, kreativitás

A tibeti buddhizmus tárgykörébe tartozó 37 bódhiszattva gyakorlatok oktatásában azt kedvelem nagyon, hogy egyszerre jelen van az órákon a buddhista alaptanítások átismétlése, újragondolása és a mai modern világunkra való érvényessége, értelmezése is. A buddhista szimbológia órákon viszont a művészeti alkotások „nyelvének” megismertetése és olvasása kreatív módon történik, aminek mindig nagyszerű, a diákok által készített produktum a végeredménye.

Szabadidőmben szívesen sétálok az angol cocker spániel kutyámmal, Ébennel, biciklizem, sétálok a természetben és tollasozom.