• Felvételi információk A buddhista tanító szakon folyó oktatás célja a buddhista hittudomány különböző megközelítési módszereket alkalmazó ágaiban jártas szakemberek képzése.
  • Küldetés Főiskolánk elnevezése egyben legfőbb küldetésére is utal: hogy a Buddha tanításának kapuját az érdeklődők előtt kitárja.
  • Egyház Az egyház azzal a céllal jött létre, hogy a rendkívül sokszínű és gazdag buddhista hagyomány tanításait Magyarországon is közkinccsé tegye.
  • Oktatás A buddhista Tanítás különböző formákat ölthet, de elsősorban magában az emberben van jelen, és a felébredés belső útjának járása során ismerhető meg.
  • Közösségek A tanórákon túl egyénekre szabott, személyes mester-tanítványi viszonyt feltételező képzésre is van lehetőség, amely az alaposabb megismerést szolgálja.

Dr. Kenéz László

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára, oktatási rektorhelyettese
(zen meditáció, zen kóan, zen szeminárium, sakuhacsi)

Ha valaki vendégként belép egy hagyományos japán teaház belső terébe, akkor első pillantása arra a kis fülkére esik, ahol egy tekercskép és egy virágkompozíció van elhelyezve, mindig az adott alkalomhoz illeszkedve. A tekercskép felirata a leggyakrabban egy ún, "zengo", zen buddhista epigramma, a virág pedig egyszerűen az adott évszakban éppen nyíló növény.

Ha most belépsz e rólam szóló kis írás belső terébe, akkor az alkalomhoz választott felirat, amit olvashatsz így szól: "gei dó kore bucu dó", vagyis, a művészet útja és a Buddha útja ugyanaz, kompozícióként pedig, e felirat előterében, a zen művészetek néhány jellegzetes eszköze van elhelyezve: egy japán bambuszfuvola, taiko dob, tus és ecset, egy japán kard, a teaszertartás néhány eszköze.

Azért ez furcsa, nem? Hogyan lehet a művészet ugyanaz, mint a Buddha útja? Hogyan válhatnak ezek a tárgyak a buddhista gyakorlás eszközeivé? Hogyan válhat a művészi tevékenység gyakorlássá? És még tovább menve, miként alakulhat át bármilyen munka, tevékenység meditációvá?

E kérdések elméletben is megválaszolhatók, foglalkozunk is velük sokat, de gyakorlati óráimon elsősorban az a cél, hogy a résztvevők ténylegesen is megtapasztalhassák azt a szabadságot, amikor a zen meditáció, a teljesítmény szorongástól eloldott művészi alkotás és a terhétől megszabadított munka ugyanabban a tevékenységben fonódik össze.