• Felvételi információk A buddhista tanító szakon folyó oktatás célja a buddhista hittudomány különböző megközelítési módszereket alkalmazó ágaiban jártas szakemberek képzése.
  • Küldetés Főiskolánk elnevezése egyben legfőbb küldetésére is utal: hogy a Buddha tanításának kapuját az érdeklődők előtt kitárja.
  • Egyház Az egyház azzal a céllal jött létre, hogy a rendkívül sokszínű és gazdag buddhista hagyomány tanításait Magyarországon is közkinccsé tegye.
  • Oktatás A buddhista Tanítás különböző formákat ölthet, de elsősorban magában az emberben van jelen, és a felébredés belső útjának járása során ismerhető meg.
  • Közösségek A tanórákon túl egyénekre szabott, személyes mester-tanítványi viszonyt feltételező képzésre is van lehetőség, amely az alaposabb megismerést szolgálja.

Dobosy Antal

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola zen tanítója
(zen meditáció, zen kóan, a zen és a matematika)

Zen tanító vagyok. A hobbim a zen buddhizmus, de a munkám is az, és a céljaim is ezzel kapcsolatosak. Bár eddigi életem során sokféle tanulmányt folytattam, számtalan különböző területen dolgoztam, de igazán mindig az emberi szellem, a gondolkodás, a tudatfolyamatok voltak érdeklődésem középpontjában. A reáltudományok, így a természettudományok, a műszaki tudományok, a biológia mellett a humán tudományok is érdekeltek, így a pszichológia, a nyelvtudomány és a vallások is.

Szerencsésnek tartom magam, hogy matematikusként a matematikával is úgy foglalkozhattam, mint egy az emberi szellem által létrehozott világgal, és ez a megközelítés vezetett el a buddhizmushoz is, még jóval az előtt, hogy buddhista lettem volna. Számomra nincs ellentmondásban a tudományos és a buddhista világkép, és úgy tartom, hogy e kettő a világ megismerésének két különböző módja. Mindig is az volt a törekvésem, hogy otthon legyek mindkettőben. A zen a buddhizmusnak talán a legszárazabb, mégis igen céltudatos ága, az emberi szellemnek és saját magunk megismerésének egy olyan megközelítése, amely a közvetlen megismerést és önmagunk közvetlen átlátását tartja a legfontosabbnak a meditáció gyakorlása által.

Ebben a félévben három kurzust vezetek, mindhárom gyakorlati óra. Az egyik a zen meditáció megismertetése a hallgatókkal, beleértve a szertartási követelményeket és eszközöket, a másik kurzus egy szeminárium, itt a zen irodalomnak egy sajátos műfajával, a kóannal foglalkozunk, a harmadik egy szabadon felvehető kurzus, ami a zen buddhizmus szemléletével és a matematikai gondolkodásmóddal és a közöttük lévő analógiákkal foglalkozik.