• Felvételi információk A buddhista tanító szakon folyó oktatás célja a buddhista hittudomány különböző megközelítési módszereket alkalmazó ágaiban jártas szakemberek képzése.
  • Küldetés Főiskolánk elnevezése egyben legfőbb küldetésére is utal: hogy a Buddha tanításának kapuját az érdeklődők előtt kitárja.
  • Egyház Az egyház azzal a céllal jött létre, hogy a rendkívül sokszínű és gazdag buddhista hagyomány tanításait Magyarországon is közkinccsé tegye.
  • Oktatás A buddhista Tanítás különböző formákat ölthet, de elsősorban magában az emberben van jelen, és a felébredés belső útjának járása során ismerhető meg.
  • Közösségek A tanórákon túl egyénekre szabott, személyes mester-tanítványi viszonyt feltételező képzésre is van lehetőség, amely az alaposabb megismerést szolgálja.

Tibeti nyelv specializáció (MA)

Mesterképzésen folytatjuk a BA-n megkezdett képzeletbeli időutazásunkat, melynek most már a mottója:

„A királyt csak saját országában tisztelik, a bölcset az egész világon.” (tibeti közmondás)

Törekedjünk szüntelenül, hogy bölccsé váljunk. Ismerjük meg Tibet ezer arcát, misztikumát, a még fel nem fedezett ismereteit. Egy érdekesség például a fentebb látható kép. Története röviden: A képen egy szinmo, vagyis egy démonnő (t.: སྲིན་མོ་ Wylie: srin mo) látható fejjel keleti irányban. A teste Tibet leghíresebb templomaival, kolostoraival a földhöz szögezve a szívénél, vállainál, könyökeinél, csuklóinál, csípőjénél, térdeinél, és bokáinál. Szíve fölött találjuk a lhászai Dzsokhang templomot, mely a tizenhárom közül a legszakrálisabb.

A Mesterképzés már elméletibb jellegű. Törekszünk arra, hogy a hallgatók mind prózai, mind verses szövegekkel foglalkozzanak elmélyülten, valamint hogy a tanulmányozott szövegek a tibeti nyelv és irodalom különböző korszakait képviseljék.

A bonyolultabb szerkezetű elsődleges források feldolgozása során a hallgatóknak immár maguknak kell a szótárak segítségével döntéseket hozniuk a szavak jelentéséről. A szöveg egészét, belső összefüggéseit is vizsgálni kell a szöveg megfelelő megértéséhez. Miközben a szöveget filológiai és tartalmi szempontból is kritikai vizsgálat alá kell vetniük, megtanulják azt is, hogy a nyelvtanilag végletekig pontos „nyersfordítás” stílusos és közérthető magyar nyelvre ültetése érdekében hogyan és milyen mértékben élhetnek a fordítói szabadsággal. Az Alapképzés során megszerzett ismereteket komplex módon, készség szinten kell alkalmazniuk.

Nehezebb szövegeket, ill. szövegrészeket olvasunk a buddhista filozófia és a tibeti történelem különböző területeiről és korszakaiból, támaszkodva a buddhista törzsanyagra, mint elméleti alapra. A gyökérszövegek mellett igyekszünk tibeti nyelvű kommentárt is használni. A tibeti nyelvű kommentár egyidejű fordításával a hallgatók megismerik a kommentárirodalom műfaji jellegzetességeit, s egyben hiteles segítséget kapnak a nehezen értelmezhető passzusok magyarázatához.

A Mesterképzés során megismerkedünk a különféle műfajú és nehézségű szövegek stílusával, és a nyelvtani instrukciókra támaszkodva magyar nyelvre fordítjuk azokat, párhuzamos szövegekkel összehasonlítva.

A következő szövegekkel fogunk foglalkozni a teljesség igénye nélkül:

  • Dzsecün Congkhapa: Az ösvény három aspektusa (Wylie: lam gyi gtso bo rnam gsum)
  • Pancshen Szönam Dagpa: Új Vörös Évkönyv (Wylie: deb ther dmar po gsar ma)
  • 4. Pancshen Láma: Ima a veszélyes Bardóból való megszabadulásért (Wylie: bar do ’phrang sgrol gyi gsol ’debs ’jigs sgrol gyi dpa’ bo)
  • Asvagósa: Ötven vers a gururól (Wylie: bla ma lnga bcu pa)
  • Őszentsége a 14. Dalai Láma: A guru és Avalokitésvara elválaszthatatlanságának a jógája (Wylie: bla ma dang spyan ras gzigs dbyer med kyi rnal ’byor dngos grub ’byung zhes bya ba bzhugs so)