• Felvételi információk A buddhista tanító szakon folyó oktatás célja a buddhista hittudomány különböző megközelítési módszereket alkalmazó ágaiban jártas szakemberek képzése.
  • Küldetés Főiskolánk elnevezése egyben legfőbb küldetésére is utal: hogy a Buddha tanításának kapuját az érdeklődők előtt kitárja.
  • Egyház Az egyház azzal a céllal jött létre, hogy a rendkívül sokszínű és gazdag buddhista hagyomány tanításait Magyarországon is közkinccsé tegye.
  • Oktatás A buddhista Tanítás különböző formákat ölthet, de elsősorban magában az emberben van jelen, és a felébredés belső útjának járása során ismerhető meg.
  • Közösségek A tanórákon túl egyénekre szabott, személyes mester-tanítványi viszonyt feltételező képzésre is van lehetőség, amely az alaposabb megismerést szolgálja.

Szatipatthána

SzatipatthánaA Dígha Nikája 22. tanítóbeszéde (Mahászatipatthána szutta) és kommentárjai által részletesen leírt meditáció-sor gyakorlása.

A test éber megfigyelése (a légzés, a négy testhelyzet, a test mozdulatai, a test 32 része és tisztátalan volta, a testet alkotó elemek). Az érzések éber megfigyelése (kellemes, kellemetlen, és sem kellemes sem kellemetlen érzések). A tudatállapotok éber megfigyelése (a szenvedés három gyökérokával összefüggő tudatállapotok, a zavaró tényezők által eltérített tudatállapotok, az elmélyedések összeszedettsége és a megszabadulás emelkedett tudatállapotai). A tudat tartalmainak éber megfigyelése (az öt akadály, az öt halmaz, az érzékelés külső és belső forrásai, a béklyók, a megvilágosodási tényezők és a négy nemes igazság).

Análajó: Szatipatthána - A megvalósítás egyenes útja
(A Tan Kapuja, 2007)

A Szatipatthána szutta, az éberségről szóló tanítóbeszéd a Buddha egyik legkiemelkedőbb tanítása, a korai buddhizmus alapvető kanonikus szövege. Azt a meditáció-sort foglalja össze, amelynek lényege a szati, vagyis az éber jelenlét: az a figyelem, tiszta tudatosság és nyitott szív, amely a valóságnak megfelelően ismeri meg a jelenségeket, és amelynek módszeres kifejlesztése végső soron a Nibbána megvalósításához, a bölcsesség tökéletességéhez és a meghaladhatatlan szabadsághoz vezető egyenes ösvény.

Jelen munka a tiszteletreméltó Análajó PhD-kutatásának és szerzetesként szerzett gyakorlati meditációs tapasztalatának összefoglalása. Behatóan megvizsgálja az éberség-meditáció jelentőségét és gyakorlatát a tanítóbeszédben foglalt kifejtés alapján a korai buddhizmus kánoni és filozófiai kontextusában, és ezzel új távlatokat nyit e gyakorlattal kapcsolatban.

Alapvető útmutatásul szolgál azok számára, akik most ismerkednek a buddhista meditációval, és további gyakorlásra inspirálja azokat, akik már ezen az úton járnak; ugyanakkor számot tarthat minden olyan kívülálló érdeklődésére is, aki szeretné mélyebben megismerni az emberi elme működését.

Helyszín: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola (Sarokdharma)

Oktató: Rozgonyi Attila