• Felvételi információk A buddhista tanító szakon folyó oktatás célja a buddhista hittudomány különböző megközelítési módszereket alkalmazó ágaiban jártas szakemberek képzése.
  • Küldetés Főiskolánk elnevezése egyben legfőbb küldetésére is utal: hogy a Buddha tanításának kapuját az érdeklődők előtt kitárja.
  • Egyház Az egyház azzal a céllal jött létre, hogy a rendkívül sokszínű és gazdag buddhista hagyomány tanításait Magyarországon is közkinccsé tegye.
  • Oktatás A buddhista Tanítás különböző formákat ölthet, de elsősorban magában az emberben van jelen, és a felébredés belső útjának járása során ismerhető meg.
  • Közösségek A tanórákon túl egyénekre szabott, személyes mester-tanítványi viszonyt feltételező képzésre is van lehetőség, amely az alaposabb megismerést szolgálja.

Hebei Xing Yi Quan

A harcművészetről a Qing dinasztia után időszakból kb: 1640-es évektől vannak forrásaink. Egyes források visszavezetik egészen a Liang dinasztiáig. Hagyományosan a késői Déli Song- dinasztia idején élt Yue Fei marsallnak tulajdonítják a Xing Yi Quan szélesebb körben való elterjesztését, amit kezdetben a katonái kiképzésére használt. A Xing Yi Quan nagyon kevés mozgásformát tartalmaz, 5 ütést más néven az Öt öklöt és 12 állat harci mozgásán alapuló mozgásrendszert.

Helyszín: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Szertartásterme

Oktató: Juhász Imre

Ár: 7000,- / hónap.

http://www.belsostilusok.hu