• Felvételi információk A buddhista tanító szakon folyó oktatás célja a buddhista hittudomány különböző megközelítési módszereket alkalmazó ágaiban jártas szakemberek képzése.
  • Küldetés Főiskolánk elnevezése egyben legfőbb küldetésére is utal: hogy a Buddha tanításának kapuját az érdeklődők előtt kitárja.
  • Egyház Az egyház azzal a céllal jött létre, hogy a rendkívül sokszínű és gazdag buddhista hagyomány tanításait Magyarországon is közkinccsé tegye.
  • Oktatás A buddhista Tanítás különböző formákat ölthet, de elsősorban magában az emberben van jelen, és a felébredés belső útjának járása során ismerhető meg.
  • Közösségek A tanórákon túl egyénekre szabott, személyes mester-tanítványi viszonyt feltételező képzésre is van lehetőség, amely az alaposabb megismerést szolgálja.

Dzogcsen meditáció

Mi a dzogcsen?

A dzogcsen kifejezés, amely teljes tökéletességet jelent, egyfelől az egyén eredendő állapotára, vele született tökéletességére utal, másfelől a tanításokra, amelyek lehetővé teszik, hogy ezt az állapotot felismerjük.

A dzogcsen se nem vallás, se nem filozófiai rendszer, sokkal inkább az egyén eredendő állapotára vonatkozó tudás átadása, túl bármilyen faji, vallási vagy filozófiai öntudaton. A dzogcsen tudása bárkiben megjelenhet, függetlenül attól, hogy az adott személy követ-e valamilyen vallást - mint például a buddhizmust, kereszténységet, hinduizmust és így tovább -, avagy materialista, illetve egyáltalán nem hisz semmiben. A dzogcsengyakorlóvá válás nem vonja maga után, hogy bármit is megváltoztassunk életünkben, vagy hogy valamilyen rendszer 'követőivé' váljunk, illetve bármilyen, korlátozott fogalmakon alapuló filozófiához ragaszkodjunk.

A dzogcsenben a meditációnak nincsen semmilyen különleges tárgya, és nem gyárt tudati erőfeszítés révén mesterségesen megalkotott gondolati felépítményeket sem. A követendő viselkedésre a dzogcsen nem ír elő szabályokat. Minden tevékenységet az egyéni tudatosságnak kell uralnia.

A dzogcsentanítás igazi alapelve abban áll, hogy tudatunkat soha ne a kettőségen alapuló fogalmak határozzák meg, és hogy rendületlenül kitartsunk azon módszerek alkalmazása mellett, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük a tudat lényegének valódi állapotát.Meditációs gyakorlataink az önfelszabadulás elvét követő dzogcsen (szemde, longde és upadésa); az átalakulás módszerét követő anujóga-tantra; illetve a szútra alapvető elveit egyesítik magukban. Ezeken a gyakorlatokon bárki részt vehet, bár hatékonyságukhoz nélkülözhetetlen az átadás és az adott gyakorlatra vonatkozó szóbeli meghatalmazás (lung).

Helyszín: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Szertartásterme

Meditációt vezeti: Cser Zoltán