• Felvételi információk A buddhista tanító szakon folyó oktatás célja a buddhista hittudomány különböző megközelítési módszereket alkalmazó ágaiban jártas szakemberek képzése.
  • Küldetés Főiskolánk elnevezése egyben legfőbb küldetésére is utal: hogy a Buddha tanításának kapuját az érdeklődők előtt kitárja.
  • Egyház Az egyház azzal a céllal jött létre, hogy a rendkívül sokszínű és gazdag buddhista hagyomány tanításait Magyarországon is közkinccsé tegye.
  • Oktatás A buddhista Tanítás különböző formákat ölthet, de elsősorban magában az emberben van jelen, és a felébredés belső útjának járása során ismerhető meg.
  • Közösségek A tanórákon túl egyénekre szabott, személyes mester-tanítványi viszonyt feltételező képzésre is van lehetőség, amely az alaposabb megismerést szolgálja.

Az Egyházról

Az egyház weboldala: www.tkbe.hu

A Tan Kapuja Buddhista Egyház 1991-ben jött létre öt buddhista kisközösség összefogásaként: Átama - A Nyugati Tanítvány Nemes Tantrikus Köre, Magyarországi Nyingmapa Közösség, Kvanum Zen Iskola, TeKi KaGyü és a Mennyei Trón Öt Elem Rend. Az Egyház még ebben az évben létrehozta felsőoktatási intézményét, a Tan Kapuja Buddhista Főiskolát, hogy a buddhizmus tanítását és kultúráját felsőfokon képviselje Magyarországon. 2004-ben elvállalta egy közoktatási intézmény, a Kis Tigris Gimnázium és Szakiskola fenntartói feladatait is. Jelenleg az Egyház hét közösségből áll: Átama - A Nyugati Tanítvány Nemes Tantrikus Köre, Magyarországi Nyingmapa Közösség, Mokusó Zen Ház, A Tan Kapuja Zen Közösség, TeKi KaGyü, Buddhista Vipasszaná Társaság, Mennyei Trón Öt Elem Rend.

A 108 alapítóhoz

Háromféle feladata van egy buddhista törekvőnek. Az első és legfontosabb megvalósítani a megvilágosodott tudat állapotát. A második és szintén fontos feladata az, hogy a Tan, amely a megvilágosodást tanítja, a világ végezetéig fennmaradjon. A harmadik pedig az, hogy a megvilágosodásra törekvők közösségének tagjaként támogassa a Buddha útján járó lényeket. Valószínűleg mindháromnak szerepe volt abban, hogy 1991. május 27-én este 8 órakor, a Kosztolányi Művelődési Házban összejöjjön l08, különböző buddhista irányzathoz tartozó, a buddhizmus iránt elkötelezett vagy vele rokonszenvező ember. Megtartotta az I. Összejövetelt (Zsinatot), megalapította a Tan Kapuja Buddhista Egyházat, és egyben elhatározta egy iskola létrehozását, amely a buddhista vallás világképét felsőfokon oktatja. Ez lett a Tan Kapuja Buddhista Főiskola, amely még azon év őszén megkezdte működését.

A 108 alapító közösen támogatta a buddhizmus magyarországi meghonosodását, és elősegítette a buddhista vallás megismertetését, hiszen úgy gondolta, egy olyan vallásos világkép, amelyben a tudatosodás az út és a megvilágosodás a cél, talán a Kárpát-medencében is otthonra találhat.

A száznyolcas szám a Buddha száma, a Buddha 108 ismertetőjelét jelképezi. A mala, az imafüzér 108 szeme a buddhai világkép teljességének jelképe. Egy mantra vagy dzsapa 108-szor elmondva mindenre kiterjed. Egy mozdulat 108-szor elvégezve mindenre kihat. A 108 kifejezi azt az egységet, amely a sokból jön létre, és jelképezi azt az egészet, amely részekből áll össze. (Talán ezért volt Szkítiának 108 nemzetsége.)

Mi, akik különböző irányzatok és közösségek követőiként részesei voltunk annak, hogy egy egésszé álljon össze mindaz, amit magunkban a buddhai tanításból hordoztunk, most, tíz év múltával rátekintettünk az Egyházra, egy szertartással megerősítettük létét és megbeszéltük az aktuális feladatokat.

Mireisz László
az Egyházi Tanács vezetője

A 108 alapító:

Ábrahám Péter • Ádám József • Bach Melitta • Bakó Levente • Bakos József • Barta András • Bencsik László • Bindorffer György • Bognár Ferenc • Buczolics Zoltán • Bujdosó Tímea • Burghardt Pál • Császma József • Csörgő Zoltán • Danhauser Ágnes • Diósady Gáborné dr. • Doba Éva • Dobosy Antal • Dunai Brigitta • Erdőhalminé Török Klára • Farkas Attila Márton • Farkas Lőrinc Imre • Ferenczyné Divinszky Lívia • Forgó Róbert • Frankó Mihály • Frei Ildikó • Groszmann Gusztáv • Gyenes Iván • György Márta • Hegedűs Róbert • Hendrei Tibor • Hermann Zsolt • Hlatki Zoltán • Hosszú Zoltán • Hörcher Péter • Huber Tibor • Jakab Katalin • Jancsik Károly • Jankovics Levente • Jónás István ifj. • Karma Dordzse • Kássa László • Kende Sándor • Kilián Árpád • Kocsor Judit • Kolmt Judit • Kósa Sugár Gyöngyvér • Kósa Zsuzsa • Kovács Endre • Kovencz Gábor • Kozalics Sándor • Kökéndy Ákos • Körtvélyesi Tibor • Köteles Ferenc • Kvitkovszkyné Szatmári Ildikó • Laár András • Lakatos Anna • Lakatos Beáta • Légrádi Gábor • Lengyel Zsuzsanna • Lévai Dénes • Mészáros Teodóra • Miku Károly • Mireisz László • Mireisz Lászlóné Schell Krisztina • Mirza Valér • Molnár Viktor • Nagy Attila • Németh Péter • Nickmann István • Obajdin Anikó • Ódor Endre László • Óházy Marianna • Pachnik Zoltán • Pammer Márta • Patkó Péter • Pénzes Eszter • Perlaky Katalin • Piroska László • Prijatelj János • Prijatelj Jánosné • Prutkay Csaba • Pukli Péter • Rajos Éva • Rusznák Iván • Scherer Aranka • Sólyom Melinda • Stifter Imre • Szabó Ferenc • Szabó István • Szatmáry Zoltán • Szekeres Attila • Szili Péter • Takács Attila • Takács János • Tátrai Tibor • Tenigl-Takács László • Türkössy Emese • Türkössy Zsolt • Ujváriné Scuka Mária • Varga László • Varga Zoltán • Varga Zsuzsanna • Varsányi Péter • Veres Ilona • Virágh Szabolcs • Würtz Ádám ifj. • Zsembery András