• Felvételi információk A buddhista tanító szakon folyó oktatás célja a buddhista hittudomány különböző megközelítési módszereket alkalmazó ágaiban jártas szakemberek képzése.
  • Küldetés Főiskolánk elnevezése egyben legfőbb küldetésére is utal: hogy a Buddha tanításának kapuját az érdeklődők előtt kitárja.
  • Egyház Az egyház azzal a céllal jött létre, hogy a rendkívül sokszínű és gazdag buddhista hagyomány tanításait Magyarországon is közkinccsé tegye.
  • Oktatás A buddhista Tanítás különböző formákat ölthet, de elsősorban magában az emberben van jelen, és a felébredés belső útjának járása során ismerhető meg.
  • Közösségek A tanórákon túl egyénekre szabott, személyes mester-tanítványi viszonyt feltételező képzésre is van lehetőség, amely az alaposabb megismerést szolgálja.

Felvételi jelentkezési lap - 2020/2021 - BA esti

Állapotüzenet

You must login to view this form.

Kedves Jelentkező!

Kérjük, hogy az űrlapot a magyar helyesírás szabályai szerint, nagybetűket és kisbetűket, valamint ékezeteket a megfelelő helyeken használva töltse ki. Mielőtt elkezdi kitölteni, készítse elő az érettségi bizonyítványát, valamint amennyiben van, a nyelvvizsga bizonyítványt, korábbi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok pontos adatait, mert szükség lesz ezekre is a kitöltés során. A 2006 előtt szerzett diploma államilag támogatott képzésen igazolás hiányában 7 elhasznált félévnek számít. Ha ennél kevesebb félévet használt el, érdemes erről igazolást kérnie abban az intézményben, ahol a tanulmányait végezte.

Az űrlap végletesítése az összes kötelező mező kitöltése után a beküldés gombbal lehetséges. Kérjük, hogy csak egy jelentkezési lapot töltsön ki!