• Felvételi információk A buddhista tanító szakon folyó oktatás célja a buddhista hittudomány különböző megközelítési módszereket alkalmazó ágaiban jártas szakemberek képzése.
  • Küldetés Főiskolánk elnevezése egyben legfőbb küldetésére is utal: hogy a Buddha tanításának kapuját az érdeklődők előtt kitárja.
  • Egyház Az egyház azzal a céllal jött létre, hogy a rendkívül sokszínű és gazdag buddhista hagyomány tanításait Magyarországon is közkinccsé tegye.
  • Oktatás A buddhista Tanítás különböző formákat ölthet, de elsősorban magában az emberben van jelen, és a felébredés belső útjának járása során ismerhető meg.
  • Közösségek A tanórákon túl egyénekre szabott, személyes mester-tanítványi viszonyt feltételező képzésre is van lehetőség, amely az alaposabb megismerést szolgálja.

Mokushó Zen Ház

Taiszendzsi Templom

1165 Budapest, Sashalom, Rákosi út 77.

A Kódó Szavaki, Desimaru és Zeisler mester által továbbadott tanítás naponta gyakorolható Budapesten a Mokushó Zen Házban, a Taiszendzsi Templomban, amely Desimaru mester bódhiszattva-nevét viseli. Jelentése: A Nagy Bölcs Temploma.

Megközelíthető az Örs vezér teréről a 144-es busszal, vagy 244-es busszal a Batthyány utcai megállóig, és a Bosnyák térről a 277-es busszal a Rákosi útig.

Mindennapi gyakorlás és tanítás a budapesti Taiszendzsi Templomban:
hétfőtől péntekig: 6.00-8.00 és 18.30-20.00
szombaton: 6.00-8.00 és 18.00-19.00

A zazen mindig pontosan kezdődik, ezért első alkalommal lehetőleg félórával a kezdés előtt gyere, sötét színű, kényelmes ruhában!

Hóbódzsi Templom, Pilisszentlászló

Desimaru mester missziójának ez az első kelet-európai temploma, amely egyben a Mokushó Zen Ház szellemi központja is. Mjóken szerzetes 1997 júniusában alapította, Mokushó Zeisler mester halálának hetedik évfordulója alkalmából. Hóbódzsi azt jelenti, hogy a Dharma Kincse Temploma. Az épület paradicsomi környezetben fekszik, Budapesttől nem messze a Duna-Ipoly nemzeti parkban. Ezen a helyen valóban meg lehet tapasztalni a régi idők szerzeteseinek mindennapi életét. Szessinek alatt a Hóbódzsiban Mjóken szerzetes minden tanítványa együtt van, és Desimaru mester más tanítványai is rendszeresen meglátogatják a Templomot.

Megközelíthető: Pilisszentlászlóra a szentendrei HÉV-megállótól lehet eljutni busszal. A falu főteréről a visegrádi kiránduló utat (Honvéd utca) kell követni. A falu végétől nagyjából egy kilométerre a patakparton, az út bal oldalán pillantjuk meg a Hóbódzsi zöld cserepeit.

Mjóken mester harminc éve követi Taiszen Desimaru és Mokushó Zeisler mesterek tanítását, tizenöt éve tanít Magyarországon és Kelet-Európában. Magyarországon két templomot alapított. Kelet-Európa első zen temploma a pilisszentlászlói Hóbódzsi, mely a szessineknek (intenzív gyakorló időszakoknak) ad helyet. Budapesten, a Desimaru mester bódhiszattva-nevét viselő Taiszendzsiben egész évben lehetőség van a mindennapi gyakorlásra.

Mjóken mester több dódzsót (gyakorló helyet) alapított Romániában és Hor-vátországban is. A Taiszendzsi templomban ad mindennapi tanítást, és rendszeresen vezet szessineket nemcsak a Hóbódzsiban, de Bukarestben és Zágrábban is. 2002 őszén Budapesten került sor a formális dharma-átadásra (Shiho) Stéphane Kosen Thibaut mestertől, aki Renpo Niwa, a legnagyobb japán zen templom, az Eiheidzsi egykori apátjának dharma-örököse. 2007 tavaszán Mjóken mester átadta a dharmát Vincent Toku Ten Vuillemin szerzetesnek.

Szessin azt jelenti, hogy megérinteni a tudatot. A néhány napos, vagy hosszabb intenzív időszakok alkalmat adnak gyakorlásunk elmélyítésére. Szessinen teljesen a zazenre és a szamura - a közösségért végzett munkára - öszpontosítunk, hátrahagyva világi kötöttségeinket, követve a templom időrendjét reggeltől estig, napról napra. Daisi mester így ír a Dzsunidzsi-hogoban: "Azt mondják, hogy Buddha sok életen keresztül, végtelen kalpákon át gyakorolt, de ez nem volt más, mint egyetlen nap és éjszaka gyakorlása". Így gyakorolva minden hely templom, minden hely kolostor, bárhol élsz, az egy szent hely.

A közösségnek önálló honlapja van: www.mokushozen.hu